Rodzaj oferty:  , , ,

Adres:

Polski Związek Organizatorów Turystyki
Płochocińska 99A
Warszawa 03-044
tel.: 22 255 06 36
e-mail: rezerwacja@pzot.pl
 

Opis działalności:

Polski Związek Organizatorów Turystki jest organizacją pracodawców działającą na podstawie ustawy z 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz.U. Nr 55, poz. 235 poźn. zm.).

Podstawowym celem i zadaniem Związku jest  ochrona, obrona praw, dóbr osobistych i reprezentowanie interesów, w tym gospodarczych, organizatorów turystyki i pośredników turystycznych wobec organów władzy i administracji rządowej, organów samorządu terytorialnego, gospodarczego, zawodowego, związków zawodowych lub innych organizacji, w tym społecznych, gospodarczych lub zawodowych.
Do celów i zadań Związku należy także:
– oddziaływanie na projektowanie, tworzenie i/lub stosowanie przepisów prawa dotyczącego interesów organizatorów turystyki,
– popularyzowanie i promowanie roli, zadań i działalności organizatorów turystyki i pośredników turystycznych,
– wypracowanie i propagowanie standardów działalności organizatorów turystyki, w tym etycznych, dobrych praktyk, wzorów,  
– umacnianie publicznego zaufania i wizerunku organizatorów turystyki,

– kształtowanie i usprawnianie relacji pomiędzy organizatorami turystyki, a regulatorami rynku usług turystycznych i innymi podmiotami operującymi na rynku usług turystycznych lub jego otoczeniu oraz klientami.


 
 
 

Katagoria: biura podróży
Słowa kluczowe: 
Opublikowano 4 lata temu.
Publikacja była czytana: 485  razy.