O czym pamiętać na wakacjach

W związku z okresem wakacyjnym Biuro Rzecznika Praw Pacjenta opracowało „Wakacyjny poradnik pacjenta”.

 

Jest to zwięzła kilkustronicowa ulotka, która w formie przystępnych informacji oraz porad, wyjaśnia najważniejsze kwestie związane z prawami pacjenta, profilaktyką oraz pożądanymi zachowaniami w sytuacjach nagłych, zagrażających życiu lub zdrowiu.

Wakacje są okresem, gdy rodzice często powierzają opiekę nad dzieckiem swoim krewnym, gdy sezon urlopowy dotyczy również świadczeniodawców, gdy częściej niż w innych porach roku dochodzi do nagłych wypadków, zranień lub złamań. Dlatego też, chcąc wyposażyć pacjenta w niezbędne i pomocne informacje, radzimy m.in. w jaki sposób rodzice powinni upoważnić bliskich, pod opieką których przebywa ich dziecko, do wyrażania zgody na jego leczenie, co zrobić, kiedy nasz lekarz rodzinny przebywa na urlopie, a konieczna jest wizyta lekarska, a także w jakich sytuacjach należy korzystać z nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej, a w jakich pacjenci powinni zgłosić się do szpitalnego oddziału ratunkowego.

 

Jesteś na urlopie i musisz skorzystać z wizyty lekarza …

 

W sytuacji, gdy w trakcie pobytu poza miejscem zamieszkania np. na urlopie, podczas wyjazdu służbowego czy wizyty u krewnych, nagle zachorujesz lub Twój stan zdrowia się pogorszy …

Pamiętaj!

– jeżeli jesteś ubezpieczony możesz udać się do dowolnej przychodni mającej kontrakt z NFZ, gdzie masz prawo skorzystać z bezpłatnych świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej;
– po godzinach pracy przychodni, od godz. 18.00 do godz. 8.00 rano następnego dnia oraz przez całą dobę w soboty, niedziele, dni świąteczne i inne dni ustawowo wolne od pracy, w przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia, możesz skorzystać ze świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej;
– w sytuacjach nagłych, wymagających natychmiastowej interwencji medycznej, takich jak np. złamania, zwichnięcia, zranienia lub oparzenia, powinieneś zgłosić się do szpitalnej izby przyjęć lub szpitalnego oddziału ratunkowego, które przez całą dobę udzielają świadczeń bez konieczności posiadania skierowania.

 

Twoje dziecko zachorowało, a znajduje się na wakacjach z najbliższymi…

 

W sytuacji, gdy Twoje dziecko przebywa na wakacjach, np. z dziadkiem, babcią lub krewnymi, powinieneś ich upoważnić (najlepiej w formie pisemnej, bez konieczności potwierdzenia notarialnego) do wyrażania zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych dziecku.

Jeżeli Ty przebywasz na urlopie, a dziecko znajdujące się np. pod opieką krewnych, ma zaplanowaną wizytę u lekarza specjalisty, powinieneś wcześniej złożyć u świadczeniodawcy stosowne upoważnienie dla opiekuna, które zostanie włączone do dokumentacji medycznej dziecka.

Jeśli zagrożone jest życie i zdrowie dziecka, każdy świadczeniodawca ma obowiązek natychmiastowego udzielenia pomocy.

 

Wyjeżdżasz za granicę? Nie zapomnij o EKUZ

 

EKUZ czyli Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego jest dokumentem w postaci plastikowej karty potwierdzającym ubezpieczenie zdrowotne i uprawniającym do korzystania ze świadczeń zdrowotnych niezbędnych z przyczyn medycznych udzielanych w sytuacjach nagłych i niespodziewanych podczas pobytu na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub EFTA.

Karta EKUZ gwarantuje takie zasady udzielania świadczeń zdrowotnych, jakie obowiązują ubezpieczonych w kraju, gdzie przebywamy np. jeśli w danym państwie pacjent dopłaca do pierwszych dni w szpitalu, leków czy wizyty u lekarza – ubezpieczonych obywateli z pozostałych krajów również będzie obowiązywała dopłata. Karta EKUZ nie uprawnia do bezpłatnego transportu sanitarnego.

 

Kontroluj czas przebywania na słońcu

 

W okresie wakacyjnym ze względu na częstsze przebywanie na słońcu występuje większe ryzyko pojawienia się wszelkich zmian na skórze. Obserwuj swoje ciało, a w sytuacji zauważonych zmian jak najszybciej udaj się na konsultację do lekarza.

Pamiętaj, że do lekarza dermatologa i onkologa możesz udać się bez skierowania. Skierowanie nie jest również wymagane do ginekologa i położnika, dentysty, wenerologa, okulisty i psychiatry.

 

Wakacyjna apteczka

 

Wyjeżdżając na wakacje należy pamiętać o zapasie stale przyjmowanych leków.

Jeśli Twoje zapasy się kurczą, to przed wyjazdem skontaktuj się z lekarzem i poproś go o wypisanie recepty (maksymalnie na kolejne 3 m-ce).

Pamiętaj również o zabraniu ze sobą:

– kremu z filtrem oraz preparatu na oparzenia;
– preparatu odstraszającego owady;
– 2 elastycznych opasek na skręcone stawy (szerszej i węższej), bandaża, opakowania plastrów różnej wielkości, jałowej gazy, nożyczek, wody utlenionej, – – jodyny oraz spirytusu;
– leków na problemy żołądkowe;
– leków przeciwbólowych oraz przeciwgorączkowych.

 

 

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta ul. Młynarska 46 01-171 Warszawa sekretariat: tel. 22 532 82 50 fax: 22 532 82 30 e-mail: sekretariat@bpp.gov.pl

W przypadku pytań, wątpliwości, sytuacji naruszających Twoje prawa pacjenta skontaktuj się jak najszybciej z Biurem Rzecznika Praw Pacjenta

ogólnopolska bezpłatna infolinia

800 190 590

czynna pn.-pt. w godz. 9.00–21.00

wpp2013

„Wakacyjny poradnik pacjenta” w wersji elektronicznej można pobrać ze strony internetowej Rzecznika Praw Pacjenta – http://bpp.gov.pl/index.php?id=edukacyjne_dzialania.

 

 
 

Katagoria: Porady wakacyjne
Słowa kluczowe: 
Opublikowano 5 lat temu.
Publikacja była czytana: 647  razy.